FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelHavslandskap till ytan. Positionering av stenålderns submarina kulturmiljöer.
Dnr3.2.2.2-3104-2013
MedelsförvaltareLunds Universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi och antikens historia
ProjektledareBjörn Nilsson
Programperiod2012-2016
FoU temaStyrmedel
UndertemaUtveckling av underlag
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 633 000
Kortfattat syfte
Projektet, som är ett geologiskt-arkeologiskt samarbete, syftar till att kartera, beskriva och diskutera den svenska förekomsten av submarina miljöer från den äldre stenåldern utifrån omfattning, hotbild och befintliga styrmedel. Projektet kopplar den antikvariska praktiken till befintlig nationell och internationell lagstiftning och policybildning samt till klimat- och miljömålsarbetet.