FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelKulturmiljörelaterad sfi
Dnr3.2.2-5170-2016
MedelsförvaltareBlekinge museum
InstitutionBlekinge museum
ProjektledareHans Bolin
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKulturarv, mobilitet och inkludering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20171 139 284
20181 158 284
Kortfattat syfte
Syftet är att undersöka hur ett kulturmiljörelaterat arbete med språkinlärning för nyanlända kan utformas. Vi vill också undersöka på vilka sätt kunskaper om kulturarvets och kulturmiljöns historiska tidsdjup kan bidra till bättre förståelse för olika platser och landskap för nytillkomna grupper.
Sammanfattning
För nyanlända är språkkunskaper avgörande för vidare utveckling och etablering i samhället och en viktig utgångspunkt för att tillgodogöra sig kunskap om olika kulturmiljöer i Sverige är att man behärskar svenska språket. I de nationella målen för kulturmiljöarbetet och kulturpolitiken betonas ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. I dagsläget finns det få exempel på hur diskussioner kring kulturarv och kulturmiljön kan användas i samband med språkinlärning och integration. I detta projekt vill vi därför utveckla metoder och praktiker för hur man kan sammankoppla sfi-undervisning med frågor kring kulturmiljö och kulturarv.
Summary
Language is an imperative part of integration into Swedish society. Language is also a key to understanding and appreciating Swedish cultural heritage. National policies for heritage emphasise the importance of culture and heritage as a source of knowledge, education and experiences as part of an inclusive society. There are, however, few practical examples of how to use the cultural environment as a tool for language learning and integration. We therefore aim to investigate the importance of the cultural environment and to develop methods and tools to help recent immigrants find ways to practise their language skills through work within this environment.