FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelAntiziganismen och samlingarna - kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet
DnrRAÄ-2018-862
MedelsförvaltareStatens historiska museer
ProjektledareLotta Fernstål
Programperiod2017-2021
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 522 331
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att skapa förståelse för 1900-talets samlingar rörande människor som klassificerats som "zigenare "och "tattare" i kulturhistoriska museer och arkiv samt för hur dessa samlingar användes i sin samtid och påverkade den politik som fördes rörande människorna i fråga.
Sammanfattning
I kulturhistoriska museer och arkiv i Sverige finns stora mängder material som rör människor som av majoritetsbefolkningen kallades zigenare och tattare och som samlades in under 1900-talet, en tid präglad av antiziganism. Hur och i vilka sammanhang skapades samlingarna och hur användes de i sin samtid, inom och utom det kulturhistoriska fältet? Kan de användas idag, och i så fall hur? Vi vill genomföra projektet för att nå svar på frågor som dessa och för att ge ytterligare bidrag till förståelsen av den i hela samhället strukturella, antiziganistiska diskrimineringen under 1900-talet, då forskningen kring detta hittills förbisett de kulturhistoriska museernas och arkivens roll i denna, trots att kulturhistorisk expertis till exempel ingick i t.ex. statliga registreringar av så kallade zigenare och tattare.