FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelKreativa förflyttningar - musikaliska flöden i 1960- och 70-talens Sverige
DnrRAÄ-2018-1190
MedelsförvaltareStatens Musikverk
InstitutionSvenskt visarkiv
ProjektledareSverker Hyltén-Cavallius
Programperiod2017-2021
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20191 008 479
Kortfattat syfte
Projektet Kreativa förflyttningar är en undersökning av förändringsprocesser inom några musikgenrer under sextio- och sjuttiotalen, med avstamp i Musikverkets material. I detta projekt ingår dels en mer fullständig kartläggning av material för vetenskapligt tillgängliggörande, dels en undersökning med fokus på samverkan och flöden mellan olika scener.