FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelFördjupad förmedlingen av Gammelstads kyrkstad som världsarv
Dnr3.2.2-3598-2017
MedelsförvaltareLuleå tekniska universitet
InstitutionAvdelningen för samhällsvetenskap
ProjektledareLars Elenius
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaGestaltning och aktivering av kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 729 000
2019 610 000
Kortfattat syfte
Fördjupa förmedlingen av världsarvet i Gammelstad genom att inom fyra temaområden ta fram ny kunskap om världsarvet till guiderna. De populariseras som skrifter till besökarna. Historisk forskning synliggör de nationella minoriteterna i kulturarvet, vilket problematiseras vetenskapligt och publiceras. Ett seminarium utvecklar metoder för kontinuerlig förbättring av kulturarvsförmedlingen.
Sammanfattning
Syftet är att fördjupa förmedlingen av världsarvet i kyrkstaden Gammelstad. Genom historisk forskning synliggörs de nationella minoriteterna i kulturmiljön för att göra världsarvet mer inkluderande för dem och stärka deras identiteter. Urval och gestaltning av nationella minoriteter i kulturarvet problematiseras vetenskapligt som artikel, i seminarium och på konferens. I samverkan med kulturarvsmyndigheterna populariseras resultatet för besökarna i världsarvet i form av fyra temaskrifter. Ett seminarium hålls i syfte att utveckla metoder för kontinuerlig förbättring av kulturarvsförmedlingen. Historisk, antikvarisk och museipedagogisk kunskap möts i projektet.
Summary
The aim is to deepen the mediation of the church town Gammelstad as world heritage. Historical research will make the national minorities visible in the cultural environment, for making the world heritage more including for them and strengthen their identities. The selection and interpretation of national minorities in the cultural heritage is problematized scientifically in form of articles, seminars and conferences. The results will be popularized for visitors in form of four thematic publications. A seminar will be held for developing methods on continuous improvement of the mediation of cultural heritage. Historical, antiquarian and pedagogical knowledge will meet in the project.