FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelDe obesuttnas arkeologi och kulturarv
Dnr3.2.2-5126-2016
MedelsförvaltareStatens historiska museer
InstitutionArkeologerna
ProjektledarePia Nilsson
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20171 191 231Villkor: referensgrupp som är tvärvetenskaplig
20181 247 562
20191 302 373
Kortfattat syfte
I detta projekt ska de obesuttnas livsvillkor och kulturarv från tiden c 1700-1900 studeras och synliggöras utifrån ett Miljörättviseperspektiv, för historieskrivning och kulturmiljövård. Olika källmaterial ska kombineras och utvärderas genom fallstudier. Projektet kommer att bidra till ”best practices” för kulturmiljövården och till att tidigare förbisedda gruppers lämningar hamnar i blickfånget.
Sammanfattning
I detta projekt ska de obesuttnas livsvillkor och kulturarv studeras och synliggöras, utifrån ett Miljörättviseperspektiv (Environmental justice). Projektet ska ge ny kunskap om historia, människor och deras materiella lämningar från tiden c 1700-1900. Framför allt ska levnads- och boendeförhållanden för de obesuttna studeras. Olika källmaterial, som skriftliga källor, kartor, inventeringar, stående byggnader och arkeologiska lämningar, ska kombineras, och utvärderas, i ett antal fallstudier från skilda sociala miljöer och landskap. Projektet ska bidra till utvecklandet av ”best practices” för den antikvariska hanteringen av detta kulturarv, samtidigt som ny kunskap skapas.
Summary
This project focuses on the living conditions and heritage of subalterns from an environmental justice perspective. The project will provide new knowledge about the history, the people and their material culture from the period c 1700-1900. Above all, the living and housing conditions of the subalterns will be studied. Different source materials, written sources, maps, surveys, standing buildings and archaeological remains, will be combined and evaluated in a number of case studies from different social environments and landscapes. The project will contribute to the development of "best practices " for heritage management and highlight the history of a marginalised group of people.