FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2011Den skandinaviska resandekartanLandskap med historiaBohusläns museum
Västarvet
Lindholm, Kristina
2011Översiktsplanering som potentiellt instrument vid implementering av ELCLandskap med historiaSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för stad och land
Sandström, Ulf G.
2011Ristningar i träd - nya perspektiv på vallkullornas historiska landskapLandskap med historiaHögskolan Kristianstad
Sektionen för lärarutbildning
Regnéll, Joachim
2011Biologiskt kulturarv som vägledning i kulturmiljövård och naturvårdLandskap med historiaSvergies lantbruksuniversitet
CBM
Lennartsson, Tommy
2011Att förlika mijlöintressen: Natur- och kulturarv vid restaurering av vattendragLandskap med historiaGöteborgs universitet
CEFOS
Bohlin, Anna
2011Traditionell ekologisk kunskap om marknyttjande hos samer i världsarvet LaponiaLandskap med historiaÁjtte Svensk Fjäll- och Samemuseum
Forskning & Dokumentation
Inga, Berit
2011Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön (doktorandprojekt)Landskap med historiaGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Bjur, Hans
2011Klimat och kulturarv i nätverkLandskap med historiaKarlstads universitet
Miljövetenskap, Avdelningen för hälsa och miljö
Svensson, Eva
2011Det skogsfinska kulturarvet i landskapetLandskap med historiaVärmlands Museum
Berggren, Kersti
2011Konferens "Places, people, stories", Brofästet Kalmar 28-30 sept 2011Landskap med historiaLinnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper
Holtorf, Cornelius
2011MetallForumModerna kulturarvStudio Västsvensk Konservering
Mühlenbock, Christian
2011Brytpunkt BergslagenModerna kulturarvUppsala universitet
Ekonomisk historiska institutionen
Isacson, Maths
2011Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighetModerna kulturarvStatens historiska museum
Enheten för utställningar och lärande
Hauptman Wahlgren, Katherine
2011Maskininlärningsbaserad indexering av digitaliserade museiartefakterModerna kulturarvGöteborgs universitet
Biblioteks- och informationsvetenskap
Höglund, Lars
2011Följeforskning inom uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöerModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet och Statens konstråd
Orrje, Henrik
2011Norm, Nation och KulturModerna kulturarvÖrebro läns museum
Eivergård, Mikael
2011Nya ljuskällor i museimiljöModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Ericson, Gabriella
2011Kalejdoskop - sätt att se på kulturarv Moderna kulturarvLänsstyrelsen Västernorrland
Avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad
Molin, Anna
2011Riktlinjer för förvaltning av offentlig konstModerna kulturarvHelsingborgs kulturförvaltning
Dunkers kulturhus, Museum och konst, Kulturmagasinet
Lindbom, Jenni
2011Förvaltning av byggnadsanknuten konst i offentlig och privat ägoModerna kulturarvStatens konstråd
Orrje, Henrik
2011Regionala staden – reproduktion och transformation av lokala platserPlats och traditionKungliga tekniska högskolan
Samhällsplanering och miljö
Olsson, Krister
2011Hållbart bevarandeklimat i museer och arkivPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Ericson, Gabriella
2011Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess Plats och traditionRiksantikvarieämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst
Menander, Hanna
2011Kulturarv och volontärerPlats och traditionStiftelsen Jamtli
Hansen, Anna
2011Rapport om strukturer och strategier i forskning om kyrkligt kulturarvPlats och traditionUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen
von Bonsdorff, Jan
2011Makes referenssamlingPlats och traditionHögskolan på Gotland
Institutionen för kultur, energi och miljö
Brunskog, Maria
2011RenStenPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi
Pedersen, Karsten
2011Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkorPlats och traditionHögskolan på Gotland
Institutionen för Kultur, energi och miljö
Broström, Tor
2011Standardiseringsarbetet inom CEN TC346, nätverk internationella arbetsgrupperPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Hinrichs Degerblad, Kathrin
2011Kulturarvets ekonomiska värdePlats och traditionInternationella Handelshögskolan i Jönköping
Institutionen för nationalekonomi
Juusola Nilsson, Pia
2011Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleriPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för Kulturvård
Bjurman, Jonny
2011Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum (publik del)Plats och traditionUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Ljungkvist, John
2011Dominikanerorden och konvent i Visby och provinsen Dacia Plats och traditionGotlands Museum
Kulturmiljö
Mebus, Ulrika
2011Provning av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövårdVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Palm, Magnus