FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2012Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimensionFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Holmberg, Ingrid Martins
2012Gamla kyrkor-nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i ett förändrat samhälleFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Wetterberg, Ola
2012Seminarium "Att störa homogenitet"Förutsättningar för kulturarvsarbetetLänsstyrelsen Västernorrland
Molin, Anna
2012Kultur- och trädgårdsväxternas historia Förutsättningar för kulturarvsarbetetStockholms universitet
Institutionen för nordiska språk
Larsson, Inger
2012Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning - nuläge och framtidFörutsättningar för kulturarvsarbetetArbetets museum
Nilsson, Torsten
2012Seminarium: Människor i Medeltida miljöerKulturarvets betydelseRiksantikvarieämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Mitt
Nordström, Annika
2012World Urban ForumKulturarvets betydelseRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Johansen, Birgitta
2012Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i UpplandKulturarvets betydelseLänsstyrelsen i Uppsala
Kulturmiljöenheten
Åkerlund, Agneta
2012Landskapet som industriminneKulturarvets betydelseLunds universitet
Arkitektur och byggd miljö
Hällström, Jenny
2012Naturen för migKulturarvets betydelseInstitutet för språk och folkminnen
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Nordström, Annika
2012The role of Food and Gastronomy for a Sustainable Landscape Heritage Kulturarvets betydelseSveriges lantbruksuniversitet
Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Sarlöv Herlin, Ingrid
2012Visualisering som verktyg för lärande om, med och i kulturmiljöerKulturarvsinformationRiksantikvarieämbetet
Fastigheter och besöksmål
Johansson, Lena
2012Förstudie: Metodutveckling för kartläggning av information och användargrupper iKulturarvsinformationRiksantikvarieämbetet
Arkiv och biliotek
Jakobsson, Mikael
2012RunbibliografiKulturarvsinformationStockholms universitet
Institutionen för nordiska språk
Larsson, Inger
2012Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön (doktorandprojekt)Landskap med historiaGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Bjur, Hans
2012Kalejdoskop - sätt att se på kulturarvModerna kulturarvLänsstyrelsen Västernorrland
Molin, Anna
2012Följeforskning inom uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöerModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet och Statens konstråd
Orrje, Henrik
2012Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum (publik del)Plats och traditionUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Ljungkvist, John
2012RenStenPlats och traditionMicrobial Analytics Sweden AB
Pedersen, Karsten
2012Styrmedel för tillsyn och vård av offentlig byggnadsanknuten konstStyrmedelStatens konstråd
Tillsynsverksamheten
Orrje, Henrik
2012Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konstStyrmedelRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Kitzler Åhfeldt, Laila
2012Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocessTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst
Anglert, Mats
2012Foga samman plast - vad händer på lång sikt?Tillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Bannerman, Judith
2012Biologiskt kulturarv i praktik och forskningTillståndet för kulturarvetSveriges lantbruksuniversitet
CBM - Centrum för biologisk mångfald
Lennartsson, Tommy
2012Långtidseffekter på ull behandlad med flamskyddsmedelTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Bannerman, Judith
2012Symposium om museiklimatTillståndet för kulturarvetZornmuseet
Cederlund, Johan
2012ICCROM Forum of Conservation Science 2012Tillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Lagnesjö, Gunilla
2012Förstudie för dokumentationsprojekt om ombyggnaden av NationalmuseumTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Andersson, Britt-Inger
2012Förstudie. Långtidseffekter på konserverat arkeologiskt järnTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Thuresson, Kaj
2012Förstudie: Hållbar förvaltning av kulturarvTillståndet för kulturarvetHögskolan på Gotland
Kultur, energi och miljö
Broström, Tor
2012Hantverkarens dokumentationsmetoderTillståndet för kulturarvetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Almevik, Gunnar
2012Tid för studier av tid – naturlig och simulerad åldring av kulturarvsobjektTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Bannerman, Judith
2012Provning av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövårdVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Palm, Magnus