FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2014Gamla kyrkor - nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i förändrat samhälleFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Wetterberg, Ola
2014Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimensionFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Holmberg, Ingrid Martins
2014Att samförvalta världsarvFörutsättningar för kulturarvsarbetetUppsala universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Green, Carina
2014PECSRL 2014: Unravelling the logics of landscapeFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Saltzman, Katarina
2014Kulturvård 3.0Förutsättningar för kulturarvsarbetetUppsala universitet
Konstvetenskaplig institutionen
Gustafsson, Christer
2014Framtidens naturvärden i kulturmiljöer - fallstudie Gamla UppsalaFörutsättningar för kulturarvsarbetetUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Ljungkvist, John
2014Kulturmiljövårdens närminne och organisationFörutsättningar för kulturarvsarbetetRiksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkiv och bibliotek
Jensen, Ola Wolfhechel
2014Fjällens rörelsearv: Diskreta monument i hållbar fjällutvecklingIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärldKungliga tekniska högskolan
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Sörlin, Sverker
2014Stöd för lokalt förankrad integrerad natur- och kulturmiljövårdIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärldStockholms universitet
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Schlyter, Peter
2014Fjällandskap: betydelsen av kulturella ekosystemtjänsterIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärldGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Eliasson, Ingegärd
2014The role of Food and Gastronomy for a Sustainable Landscape Heritage Kulturarvets betydelseSveriges lantbruksuniversitet
Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Sarlöv Herlin, Ingrid
2014Studie av förändringar i bebyggelsemiljön under 40 årKulturarvets betydelseVästarvet
Kulturmiljö
Lange, Ulrich
2014Med historien som kompassKulturarvets betydelseLunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Magnusson Staaf, Björn
2014Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälleKulturarvets betydelseKarlstads universitet
Miljö- och livsvetenskaper
Svensson, Eva
2014Medborgare och kulturarvsprofessioner möts i digital miljö - en förstudieKulturarvsinformationLinköpings universitet
Institutionen för Studier av Samhällsutveckling och Kultur, avdelningen för KSM
Axelsson, Bodil
2014Byggnadsarkeologi: Nyorientering och handledningKulturarvsinformationUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen - kulturvård
Eriksdotter, Gunhild
2014Utvidgad sökfunktionalitet i K-samsökKulturarvsinformationGöteborgs universitet
Språkbanken, Institutionen för Svenska språket
Wilhelmsson, Kenneth
2014Planering av kulturarvsinterpretation – meningsskapande och systemtänkandeKulturarvsinformationSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för stad och land, Miljökommunikation
Hallgren, Lars
2014Konferens om riskhantering för kulturvårdenSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Nordstrand, Charlotta Hanner
2014Perspektiv på landskap - utbildningsmodellSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletRegionmuseet Kristianstad
Kulturmiljöavdelningen Landskap och arkeologi
Olsson, Patrik
2014Guiderna och kulturarvssektornSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletLinköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Ludvigsson, David
2014Nätverk Maritimt Kulturarv - Trä och KemiSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Andersson, Britt-Inger
2014Seminarium om energieffektivisering i kulturhistorisk bebyggelseStyrmedelRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Broström, Tor
2014Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdetStyrmedelRio Kulturlandskapet
Rönn, Magnus
2014Havslandskap till ytan. Positionering av stenålderns submarina kulturmiljöerStyrmedelLunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Nilsson, Björn
2014Reaktionshastigheter i vattendränkt träTillståndet för kulturarvetSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kemi
Almkvist, Gunnar
2014Biologiskt kulturarv i praktik och forskningTillståndet för kulturarvetSveriges lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Lennartsson, Tommy
2014Internationell konferens om utveckling av färgarkeologiska undersökningarTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Thuresson, Kaj
2014Hantverkarens dokumentationsmetoderTillståndet för kulturarvetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Almevik, Gunnar
2014Reading Runes: Discovery, Decipherment, DocumentationTillståndet för kulturarvetUppsala universitet
Institutionen för Nordiska språk
Williams, Henrik
2014Codex Aureus och purpurfärgenTillståndet för kulturarvetKungliga biblioteket
Avdelningen för fysiska samlingar
Ilshammar, Lars