FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2017De obesuttnas arkeologi och kulturarvHållbart bevarande och förvaltningStatens historiska museer
Arkeologerna
Nilsson, Pia
2017Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktområden: Etapp IIHållbart bevarande och förvaltningPolismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Korsell, Lars
2017Rörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltningHållbart bevarande och förvaltningKungliga Tekniska Högskolan
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Sörlin, Sverker
2017Identifikation av specialiserade bakterier som bryter ner skeppsvrak i ÖstersjönHållbart bevarande och förvaltningGöteborgs Universitet
Inst. för marina vetenskaper
Björdal, Charlotte
2017Världsarv, byråkrater och urfolkskunskapKulturarv och hållbar utvecklingSveriges lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Green, Carina
2017FuTArk - Funktionsvariation, Tillgänglighet, UppdragsarkeologiKulturarv och hållbar utvecklingStiftelsen Kulturmiljövård
Stiftelsen Kulturmiljövård
Arnberg, Anna
2017Kulturmiljörelaterad sfiKulturarv och hållbar utvecklingBlekinge museum
Blekinge museum
Bolin, Hans
2017Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningenKulturarv och hållbar utvecklingStatens historiska museer
...
Laskar, Pia
2017Skolbarn relaterar till historiska platserKulturarv och hållbar utvecklingLinköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Ludvigsson, David
2017Det gemensamma rummetKulturarv och hållbar utvecklingKarlstads universitet
Institutionen för kultur- och samhällsvetenskap
Nordgren, Kenneth
2017Urban marginalities in the making of heritage and cities Kulturarv och hållbar utvecklingGöteborgs Universitet
Institutionen för Kulturvård
Hammami, Feras
2017Cultural heritage & the historic environment in sustainable landscape managementKulturarv och hållbar utvecklingGöteborgs Universitet
Institutionen för kulturvård
Eliasson, Ingegärd
2017Understanding the Conditions Facing Heritage in a Hybrid Market Kulturarvsarbetets förutsättningarLunds universitet
Institution för kulturvetenskaper
ODell, Thomas
2017Ulleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv Kulturarvsarbetets förutsättningarUppsala universitet
Centrum för Genusvetenskap
Rodéhn, Cecilia
2017Arenor för medborgarnas deltagande och representation i kulturmiljöarbetetSamverkan och dialog Göteborgs universitet
Kulturvård
Olsson, Krister
2017Kalejdoskop - verktygslåda "Göra Sverige", resultatspridningSamverkan och dialog Länsstyrelsen i Örebro
Avdelning Samhälle, enheten Plan & Kultur
Geijer, Mia
2017Infrastruktur för naturvetenskap och forskning för kulturarvetSamverkan och dialog Riksantikvarieämbetet
Kulturvårdsavdelningen
Hacke, Marei