FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2009Standardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgrupperRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Hinrichs Degerblad, Kathrin
2009Kriterier för bedömning av kvalitet i uppdragsarkeologin Riksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Andersson, Carolina
2009Interiörrestaureringen i teori och praktik mellan 1880-1960 (doktorandprojekt)Kulturhistorisk kunskapKungliga tekniska högskolan
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Svahn Garreau, Hélène
2009Det förflutna som samtida resurs – det odelade kulturlandskapets konsekvenserLandskap med historiaLunds universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Germundsson, Tomas
2009Kulturarvet - en resurs i landsbygdsutvecklingLandskap med historiaHushållningssällskapet Väst
Roland, Sara
2009Gotland. Landskapets kyrkorLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Dahlberg, Markus
2009Utredningsuppdrag: Kunskapscentrum för Sveriges kyrkorLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Hermerén, Karin
2009Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön (doktorandprojekt)Landskap med historiaGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Bjur, Hans
2009Workshop ELCLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet och Sveriges lantbruksuniversitet
Olwig, Kenneth
2009Klimat och kulturarvLandskap med historiaKarlstads universitet
Avdelningen för hälsa och miljö
Svensson, Eva
2009Biologiskt kulturarv som bas för samverkan mellan kulturmiljö- och naturvårdLandskap med historiaSveriges lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Lennartsson, Tommy
2009Konferens om kulturlandskap och landskapsvårdLandskap med historiaStockholms Universitet
Kulturgeografiska institutionen
Wästfelt, Anders
2009Masterprogram i kulturarvLandskap med historiaStockholms universitet
Konstvetenskapliga institutionen
Rossholm Lagerlöf, Margaretha
2009Att förlika miljöintressen: Natur- och kulturarv vid restaurering av vattendragLandskap med historiaGöteborgs universitet
CEFOS
Bohlin, Anna
2009Återdeponering av arkeologiska fynd, analys av fyndmaterial, fas 2Landskap med historiaBohusläns museum
Bergstrand, Thomas
2009Hållbar stadsutveckling - Expo 2010 Landskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Bergenstråhle-Lind, Anita
2009Utredningsuppdrag: Det Medeltida SverigeLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Verkssekretariatet
Kaliff, Anders
2009Traditionell ekologisk kunskap om marknyttjande hos samer i världsarvet LaponiaLandskap med historiaÁjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Inga, Berit
2009Den hållbara medborgaren delprojekt Den hållbara glesbygdenLandskap med historiaKarlstads universitet
Avdelningen för Hälsa och miljö
Svensson, Eva
2009The European Landscape Convention: A Door to Regional Landscape Heritage?Landskap med historiaSveriges lantbruksuniversitet
Område Landskapsarkitektur
Olwig, Kenneth
2009BetonghandbokModerna kulturarvLindesbergs museum
Nilsson-Tarkkanen, Ing-Marie
2009Kulturmiljövården i det heterogena SverigeModerna kulturarvLänsstyrelsen Västernorrlands län
Molin, Anna
2009Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighetModerna kulturarvStatens historiska museum
Enheten för utställningar och lärande
Hauptman Wahlgren, Katherine
2009Brytpunkt BergslagenModerna kulturarvKungliga tekniska högskolan
Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria
Isacson, Maths
2009Små historier i stora berättelserModerna kulturarvLänsmuseet Västernorrland
Murberget
Wittgren, Bengt
2009Strukturella förändringar och kulturarvsprocesserModerna kulturarvGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Wetterberg, Ola
2009Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleriPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Bjurman, Jonny
2009Nätverket för iscensättning och kommunikation av kulturmiljöerPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Karlsson, Håkan
2009Seminarium inom Grönsöö-projektetPlats och traditionSveriges lantbruksuniversitet
Stad och land, Landskapsarkitektur
Suneson, Torbjörn
2009Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkorPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Broström, Tor
2009Kulturarvets ekonomiska värdePlats och traditionInternationella handelshögskolan, Jönköping
Instititutionen för Nationalekonomi
Juusola Nilsson, Pia
2009Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv - SHFAPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för historiska studier
Bertilsson Ulf, Kristiansen Kristian,
2009Digitala Tidsresor: Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?Plats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för Arkeologi och antikens Kultur
Stenborg, Per
2009Rengöra och förebygga biofilm på kulturhistorisk sten (RenSten): FörstudiePlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Peacock, Elizabeth Ellen
2009Tillgängliggörande av senare tids forskningsresultat om Birka och HovgårdenPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Fastigheter och besöksmål
Johansson, Lena
2009Arkeologiskt alunbehandlat trä - metodik för räddning av föremålVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Häggström, Carola
2009Provning av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård Vård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Palm, Magnus