FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2010Metodutveckling - bilddokumentation av kulturreservatLandskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Lindberg, Ulf
2010Biologiskt kulturarv i landskapet - mötesplats för kulturmiljö- och naturvårdLandskap med historiaSveriges Lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Lennartsson, Tommy
2010Bättre verktyg för slagkraftigare kulturmiljöarbeteLandskap med historiaÖstergötlands länsmuseum
Avdelningen för kulturvård
Lindqvist, Anna
2010Att förlika miljöintressen: Natur- och kulturarv vid restaurering av vattendragLandskap med historiaGöteborgs universitet
CEFOS
Bohlin, Anna
2010Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön (doktorandprojekt)Landskap med historiaGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Bjur, Hans
2010Traditionell ekologisk kunskap om marknyttjande hos samer i världsarvet LaponiaLandskap med historiaÁjtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Enheten för Forskning & Dokumentation
Inga, Berit
2010Hållbar stadsutveckling - Expo 2010 Landskap med historiaRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Bergenstråhle-Lind, Anita
2010Klimat och kulturarv i nätverkLandskap med historiaKarlstads universitet
Avdelningen för hälsa och miljö
Svensson, Eva
2010Konferens om kulturlandskap och landskapsvårdLandskap med historiaStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Wästfelt, Anders
2010Strukturella förändringar och kulturarvsprocesserModerna kulturarvGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Wetterberg, Ola
2010Brytpunkt BergslagenModerna kulturarvKungliga tekniska högskolan
Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria
Isacson, Maths
2010Följeforskning inom uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöerModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet och Statens konstråd
Orrje, Henrik
2010Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighetModerna kulturarvStatens historiska museum
Enheten för utställningar och lärande
Hauptman Wahlgren, Katherine
2010Små historier i stora berättelserModerna kulturarvLänsmuseet Västernorrland
Murberget
Wittgren, Bengt
2010Maskininlärningsbaserad indexering av digitaliserade museiartefakterModerna kulturarvGöteborgs universitet
Biblioteks- och informationsvetenskap
Höglund, Lars
2010BetonghandbokModerna kulturarvLindesbergs kommun
Lindesbergs museum
Nilsson-Tarkkanen, Ing-Marie
2010Kalejdoskop - sätt att se på kulturarvModerna kulturarvLänsstyrelsen Västernorrland
Avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad
Molin, Anna
2010Malmfältens kulturmiljöprocesserModerna kulturarvLuleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad, Arkitektur & infrastruktur
Nilsson, Kristina L
2010Hållbar textilkonst? Flamskyddsmedel för textilier i offentlig miljö. Moderna kulturarvRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Bergstrand, Margareta
2010Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst i historiska byggnader Plats och traditionRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Lindgren, Stefan
2010Arkeologisk prospektering av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala Plats och traditionRiksantikvarieämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Teknik
Trinks, Immo
2010Mögel, organiska syror och kulturarvPlats och traditionIVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bloom, Erica
2010Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum (publikt arbete)Plats och traditionUppsala universitet
Institutionen för arkeologi & antik historia
Ljungkvist, John
2010Ozonbehandling av konst- och kulturhistoriskt material som restvärdesräddningPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Bergstrand, Margareta
2010Bedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologinPlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Skyllberg, Eva
2010RenStenPlats och traditionGöteborgs universitet
Cell och molekylär biologi
Pedersen, Karsten
2010Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkorPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Broström, Tor
2010Kulturarvets ekonomiska värdePlats och traditionInternationella Handelshögskolan i Jönköping
Institutionen för Nationalekonomi
Juusola Nilsson, Pia
2010Seminarium inom Grönsöö-projektetPlats och traditionSveriges lantbruksuniversitet
Stad och land, Landskapsarkitektur
Suneson, Torbjörn
2010Standardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgruppePlats och traditionRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Hinrichs Degerblad, Kathrin
2010Digitala Tidsresor: Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?Plats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för Historiska Studier
Stenborg, Per
2010Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleriPlats och traditionGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Bjurman, Jonny
2010Makes referenssamlingPlats och traditionHögskolan på Gotland
Avdelningen för kulturvård
Brunskog, Maria
2010Traditionell lokal färgsättning – ett nätverk för kunskapsförmedling Plats och traditionLunds universitet
Arkitektur och byggd miljö
Kjellström, Richard
2010Provning av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövårdVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Palm, Magnus