FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelDen skandinaviska resandekartan
Dnr353-3146-2010
MedelsförvaltareBohusläns museum
InstitutionVästarvet
ProjektledareKristina Lindholm
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 200 000Särskilt villkor: Ettårigt projekt.
Kortfattat syfte
Dokumentera och synliggöra resandefolkets kulturarv. I projektet samverkar resande, museer och lokalbefolkning i Sverige och Norge för att lokalisera, inventera, dokumentera och publicera detta dolda kulturarv och lyfta fram resandefolkets historia.
Sammanfattning
Målet med projektet är att lokalisera, inventera och dokumentera ett antal platser med anknytning till resandefolket i de svensknorska gränstrakterna. Platserna och materialet publiceras i en webbportal på Internet. Det rör sig om fasta boplatser, om övernattningsplatser som använts för längre och kortare tider under handelsresor liksom speciella rutter som olika familjer använde på sin färd mellan olika handelsdistrikt. Också platser kopplade till regelrätt handel är en viktig del av resandefolkets kulturhistoria och fungerar som symboler för mötet mellan resande och fastboende. Arbetet sker i samarbete med resandeorg. och enskilda resande samt hembygdsför. mm i Sverige och Norge. Ett nätverk av intresserade resande och icke resande personer, universitet, kommuner och föreningar utvecklas. Genom projektet synliggörs resandefolkets historia och samspelet med kringboende. Resandefolkets historia blir en del av det kända kulturarvet och i det framtida kulturarvsarbetet.