FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelNya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess
Dnr3.2.2-3191-2010
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionArkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst
ProjektledareHanna Menander
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 284 310Samredovisas med 3.2.2-3512-2011 Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations och analysprocess
Kortfattat syfte
Förstudiens syfte är att utveckla tredimensionell dokumentations- och analysteknik inom byggnadsarkeologin med målsättningen att öka förståelsen av en byggnad, både i ett historiskt och i ett samtida perspektiv.
Sammanfattning
Följande projekt är en förstudie inför en mer omfattande forskningsansats inom byggnadsarkeologisk teori- och metodutveckling. Projektet som eftersträvar ett internationellt kunskapsutbyte använder Lateran-baptisteriet i Rom som studieobjekt. En inledande pilotstudie, vars syfte var att undersöka möjligheterna att använda tredimensionella dokumentationsmetoder, genomfördes på baptisteriet våren 2010 (Menander et al 2010a). Under år 2011 avser projektet att fortsätta undersöka hur tredimensionell dokumentation med laserskanner kan användas som analysredskap kombinerad med andra metoder, från arkivstudier till stratigrafisk analys. Förstudien har som konkret mål att laserskanna hela baptisteriet utvändigt så att byggnadens fulla komplexitet, med till- och påbyggnader kan påvisas. Det laserskannade baptisteriet kommer på det sättet att möjliggöra analyser i tre dimensioner.