FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelRegionala staden – reproduktion och transformation av lokala platser
Dnr353-3153-2010
MedelsförvaltareKungliga tekniska högskolan
InstitutionSamhällsplanering och miljö
ProjektledareKrister Olsson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 400 000
Kortfattat syfte
Bidra till kunskaper om hur kulturmiljövården kan bedöma och värdera påverkan på lokala platser till följd av övergripande strukturförändringar, t.ex. regionförstoring som ofta är ett övergripande mål i regionala transport- och utvecklingsplaner.
Sammanfattning
Det finns ett behov att utreda hur förändringar av strukturer i landskapet påverkar kulturmiljön. Den postindustriella utvecklingen resulterar i stora förändringar av samhälleliga strukturer, inte minst genom investeringar i transportinfrastruktur som syftar till regional integration. Allt fler människors rör sig på både en regional och en lokal nivå. Den regionala nivån har studerats avseende t.ex. ekonomisk utveckling, medan mindre intresse har riktats mot hur lokala platser påverkas socialt och fysiskt. Syftet är att bidra till kunskaper om hur kulturmiljövården kan bedöma och värdera påverkan på lokala platser till följd av övergripande strukturförändringar. I projektet studeras utvecklingen i två orter i Mälardalen där stora investeringar i transportinfrastruktur har gjorts de senaste 20 åren. Analyser innefattar människors värdering av den lokala kulturmiljön i ett regionalt sammanhang samt hur sambanden mellan regional och lokal nivå kan hanteras i planering och kulturmiljövård.