FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelRistningar i träd - nya perspektiv på vallkullornas historiska landskap
Dnr353-3162-2010
MedelsförvaltareHögskolan Kristianstad
InstitutionSektionen för lärarutbildning
ProjektledareJoachim Regnéll
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 330 972
Kortfattat syfte
Syftet är: 1) att radikalt förbättra skyddet av fäbodlandskapets kulturarv genom inrapportering i FMIS av ett stort antal ristningar i träd, 2) lägga grunden för kommande forskning och publicering genom att materialet görs sökbart i databas.
Sammanfattning
Tema: Kulturmiljöarbetets nya kunskapsprocesser Lundqvist har under trettio års tid dokumenterat ristningar i träd i skogarna i norra Dalarna. Ristningarna har lägesbestämts samt beskrivits i text, skiss och/eller foto. Ristningarna är likt många andra fornlämningar i skogen av den karaktären att de lätt förbises av skogsbruket. Det är därför projektets ena syfte att inrapportera ristningarna i FMIS för att chanserna att undgå exploatering ska öka. Projektets andra syfte är att sammanställa och förbereda materialet för vidare forskning. Projektet inleds med att insamlat och GPSinmätt material rapporteras i FMIS. Därefter görs fältarbete för att besiktiga på nytt och mäta in tidigare dokumenterade träd som inte lägesbestämts med GPS, samt utföra kompletterande inventeringar i ännu ej besökta områden. Sedan rapporteras även detta material in i FMIS. Slutligen rapporteras projektet med teknisk rapport och en forskningsplan för kommande år tas fram.