FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelKulturarv och volontärer
Dnr353-3151-2010
MedelsförvaltareStiftelsen Jamtli
ProjektledareAnna Hansen
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 220 000
Kortfattat syfte
Detta projekt har som syfte att undersöka hur det ideella arbetet kan utvecklas vid kulturarvsplatser och att ta fram riktlinjer och förslag för detta.
Sammanfattning
Det ideella arbetet är viktigt när det gäller att bevara och tillgängliggöra kulturarvet. I detta projekt används begreppet kulturarvsplatser för att beskriva kulturmiljöer, fornlämningar, byggnadsminnen, hembygdsgårdar samt små och stora museer. Många av de kulturarvsplatser som finns bemannas och drivs av ideella krafter. En del större museer har anställd personal, men även dessa har ibland frivillig arbetskraft knuten till sig. Huvudfrågeställningarna är: Vilka problem och utmaningar finns för de olika typerna av kulturarvsplatser? Vilka lösningar finns på problemen? Hur kan det ideella arbetet utvecklas? Skiljer sig arbetet, problemen och lösningarna åt beroende på vilken typ av kulturarvsplats det är? Hur arbetar man för attrahera volontärer och besökare? I projektet undersöks således vad olika institutioner kan vinna på att utveckla det ideella arbetet. Riktlinjer tas fram för hur man kan arbeta med att öka antalet volontärer och öka engagemanget för kulturarvet.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelVolontärer och kulturarv
FörfattareAnna Hansen, med hjälp av Malin Wolczynska
Utgivningsår2012
Utgivare/förlagJamtli förlag
IDISBN: 978-91-7948-241-1
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarv och volontärer som genomfördes 2011 av Jamtli inom tema Plats och tradition och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.