FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelFörvaltning av byggnadsanknuten konst i offentlig och privat ägo
Dnr353-3158-2010
MedelsförvaltareStatens konstråd
ProjektledareHenrik Orrje
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 550 000
Kortfattat syfte
Att analysera och fastställa vilken kompetens och vilka ekonomiska resurser som fordras för att offentliga och privata fastighetsägare långsiktigt ska kunna bevara sitt innehav av byggnadsanknuten offentlig konst beställd under 1900-talet.
Sammanfattning
Genom problemorienterad analys fastställs vilka olika kunskapsmässiga och finansiella förutsättningar som offentliga och privata fastighetsägare har för att proaktivt vårda och bevara sitt innehav av offentlig byggnadsanknuten konst beställd av staten, landsting och kommuner under 1900-talet. Projektet ska även analysera vilka nya konsultativa roller som antikvariska myndigheter kan spela för att kontrollera och konsultera offentliga och privata fastighetsägare i deras vård och bevarande av sitt innehav av offentlig byggnadsanknuten konst. Projektet ska slutligen analysera vilka behov av ekonomiskt stöd som finns bland offentliga och privata fastighetsägare för vård och bevarande av offentlig byggnadsanknuten konst. Den offentliga byggnadsanknutna konsten från 1900-talet innefattas i nuläget inte av antikvarisk ersättning.