FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelRiktlinjer för förvaltning av offentlig konst
Dnr353-3157-2010
MedelsförvaltareHelsingborgs kulturförvaltning
InstitutionDunkers kulturhus, Museum och konst, Kulturmagasinet
ProjektledareJenni Lindbom
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 240 000
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att formulera riktlinjer för förvaltning av offentlig konst genom att beskriva de moment som behöver utföras för att en förvaltningsplan ska kunna sammanställas. Riktlinjerna ska kunna användas av t. ex kommuner och landsting.
Sammanfattning
Projektet syftar till att sammanställa riktlinjer för förvaltning av offentlig konst. Långsiktig planering för förvaltning och underhåll av detta kulturarv i offentlig miljö ger bästa förutsättningar för bevarande. Rutiner för underhåll ger kontinuitet och gör att skador kan åtgärdas i tid, vilket i sin tur även gör förvaltningen mer kostnadseffektiv. Offentliga konstverk är utsatta för både klimatmässiga och mänskliga påfrestningar vilket gör det preventiva arbetet extra betydelsefullt, vad gäller exempelvis klotter- och stöldskydd. De juridiska och etiska aspekterna på förvaltningsproblematiken vid vandalism, stöld och flytt av konstverk måste också ingå i en förvaltningsplan liksom en genomgång av vad upphovsrätten säger om ägarnas skyldigheter och rättigheter gentemot konstnären. Genom att sammanställa riktlinjer för de olika aspekterna av förvaltningsarbetet kan ett verktyg formuleras, och användas av de som är i förvaltande position i till exempel kommuner och landsting.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelRiktlinjer för offentlig konst
FörfattareJenni Lindbom och Karin Hermerén
Utgivningsår2014
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-690-5 (PDF) ISBN 978-91-7209-691-2 (POD)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7789
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Riktlinjer för offentlig konst som genomfördes vid Helsingborgs kulturförvaltning, Dunkers kulturhus 2011 inom temat Moderna kulturarv och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Rapporten är baserad på de praktiska och teoretiska erfarenheter av förvaltning av offentlig konst som gjorts i Helsingborgs stad under de senaste tio åren.