FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelÖversiktsplanering som potentiellt instrument vid implementering av ELC
Dnr353-3173-2010
MedelsförvaltareSveriges lantbruksuniversitet
InstitutionInstitutionen för stad och land
ProjektledareUlf G. Sandström
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 334 800
Kortfattat syfte
Syftet är att bedöma vilken roll den kommunala översiktsplaneringen kan spela vid en implementering av den europeiska landskapskonventionen genom studier av hur "landskap" hanteras och tolkas i denna typ av planering.
Sammanfattning
Den europeiska landskapskonventionen (ELC) betonar hur vi människor upplever landskapet och lyfter fram landskapets sociala betydelse. Den understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Projektets syfte är att bedöma vilken roll den kommunala översiktsplaneringen kan spela vid en implementering av den ELC. Vi ska studera hur "landskap" hanteras och tolkas i den kommunala översiktsplaneringen, som Riksantikvarieämbetet identifierar som viktigt för att utveckla landskapspolitik. En granskning genomförs av utställda eller antagna kommunala översiktsplaner, eller tillägg till dessa med fokus på vindkraft inklusive planeringsunderlag. Totalt granskas 20 planer. Varav fem väljs ut för att studeras mer ingående genom att tjänstemän som varit involverade i planeringsprocessen intervjuas. Projektet förväntas bidra till en ökad förståelse för de riktlinjer och direktiv om landskapet som följer av ett införande av landskapskonventionen i Sverige.