FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelKonferens "Places, people, stories", Brofästet Kalmar 28-30 sept 2011
Dnr353-3163-2010
MedelsförvaltareLinnéuniversitetet
InstitutionInstitutionen för kulturvetenskaper
ProjektledareCornelius Holtorf
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 136 747
Kortfattat syfte
Main aims: - explore the relations between people, places, and stories in the Experience Society - investigate how the visual and performative arts can complement academic research - encourage discussions between academics and professionals
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelPlaces, people, stories. A graphic novel
FörfattareMats Brate och Petter Hanberger
Utgivningsår2012
Utgivare/förlagLinnéuniversitetet
IDISBN: 978-91-86983-78-9
Länkhttp://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:556300/FULLTEXT01.pdf
BeskrivningBoken har bakgrund i den FoU-finansierade konferensen Places, People, Stories år 2011. Konferensen genomfördes inom tema Landskap med historia.