FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelRapport om strukturer och strategier i forskning om kyrkligt kulturarv
Dnr3.2.2-3164-2010
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen
ProjektledareJan von Bonsdorff
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 460 000Särskilt villkor: Stöd till utvecklingsarbete för initiering av centrumbildning.
Kortfattat syfte
Sammanställning av samtida strukturer och strategier i organisation och forskning hos de institutioner som för närvarande arbetar med det kyrkliga kulturarvet i Norden och Nordeuropa.
Sammanfattning
Detta ettåriga delprojekt skall kartlägga och inventera organisation, metodik, teoribruk, arbetssätt, strategi och till en viss grad forskningsinnehåll hos organisationer, centra och andra fora som arbetar med olika aspekter på det kyrkliga kulturarvet i Sverige och Nordeuropa. Sådana kan vara inventeringsprojekt (t. ex. Danmarks kirker), excellenscentra (Senter for middelalderstudier i Bergen) och utbildningsinstitutioner (Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet) m. fl. Projektet skall ses som ett led i det förberedande arbetet för ett kunskapscentrum för det kyrkliga kulturarvet i Sverige vid Uppsala universitet i samarbete med Upplandsmuseet. Projektet skall resultera i en uttömmande rapport, som tjänar som arbetsunderlag vid planeringen av en tänkt plattformen för forskning på det kyrkliga kulturarvet. Rapporten skall a) leverera olika modeller och incitament för organisation, arbetssätt, metodik och strategi b) förteckna var vilka kunskaper finns att hämta.