FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelMakes referenssamling
Dnr353-3212-2010
MedelsförvaltareHögskolan på Gotland
InstitutionInstitutionen för kultur, energi och miljö
ProjektledareMaria Brunskog
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 200 000
Kortfattat syfte
Omhänderta, överföra, ordna, registrera och göra tillgängligt Makes samlade arbetsmaterial och forskningsresultat, för att användas i konserveringsvetenskapliga sammanhang, kunskapsutveckling, undervisning, dokumentation av svensk konserveringshist.
Sammanfattning
Att tillvarata, göra tillgängligt material för forskning om nedbrytning av färg. Av särskilt intresse är såna skador som kan vara kopplade till klimatförändring, dos-respons-symptom-samband, om målerikonserveringsmaterial och risker för mögel vid varmare och fuktigare klimat. Material planeras att användas gemensamt av flera intressenter, i redan pågående el kommande projekt, i utbildning, forskning. Direkt berörd är forskning finansierad av Energimyndigheten, Centrum för hållbar förvaltning av kulturarv, med målet att spara energi samtidigt som byggnader och lösöre bevaras mer effektivt, genom bättre, tidigare, mer kontrollerade förebyggande åtgärder. Materialet bedöms även kunna utgöra underlag för temakonferenser och i förlängningen annan forskning i kulturvård. När materialet ska sen föreligga som digitaliserade bilder, register sökbara via databaser och som FoU-förberedande infrastruktur med internationell åtkomst. Ambitionen är ett internatopnellt arkeometriskt färgforum.