FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelKommunikation och gestaltning av kulturmiljön (doktorandprojekt)
Dnr3.2.2-3827-2006
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareHans Bjur
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 294 403
2010 355 748
2011 384 337
2012 323 021
Kortfattat syfte
Syftet är att skapa en teoretisk och metodologisk grund för att utveckla bilden som kommunikationsmedel i kulturmiljöplanering och att på denna grund utveckla digitala modeller för att visualisera och gestalta vetenskapliga analyser och tolkningar.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelNegotiating culture, assembling a past – the visual, the non-visual and the voice of the silent actant
Ingår iGothenburg Studies in conservation 28
FörfattareJonathan Westin
Utgivningsår2012
Utgivare/förlagGöteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis
IDISBN: 978-91-7346-726-1
Länkhttp://hdl.handle.net/2077/30093
BeskrivningPublikationen som är en doktorsavhandling är ett resultat av projektet Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön som genomfördes vid Göteborgs universitet 2007-2011 och delfinansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom tema Landskap med historia.