FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelModerna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet
Dnr353-3413-2008
MedelsförvaltareStatens historiska museum
InstitutionEnheten för utställningar och lärande
ProjektledareKatherine Hauptman Wahlgren
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 905 000
2010 877 850
2011 976 500
Kortfattat syfte
Att utifrån lämningarna av ett särskilt betydelsefullt modernt historiskt sammanhang undersöka kulturarvsprocesser över tid med särskilt fokus på värdering och urval samt på hur publik delaktighet och medierad tillgänglighet förändrar dessa processer
Sammanfattning
Projektet undersöker en rad frågor med fokus på värdering, urval och förändring av kulturarv över tid samt hur publik delaktighet och medierad tillgänglighet kan förändra och utveckla moderna kulturarvsprocesser. Projektets fallstudie utgår från sammanhangen kring en mycket betydande modern historisk händelse, Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Utställningen har utforskats ingående på ett idémässigt plan, men ur kulturmiljösynpunkt är den glömd. Utställningsområdet på Djurgården uppfattas inte som kulturhistoriskt värdefullt trots att platsen bär på en stor berättelse om moderniteten. Detta glapp mellan historisk betydelse och kulturarvsstatus ger ett gott exempel för en undersökning av moderna kulturarvsprocesser över tid. Projektet är mångvetenskapligt och omfattar ett samspel mellan kulturvetenskapliga undersökningar och tillämpningen av olika metoder för att skapa delaktighet och tillgänglighet till kulturarv utifrån nya förutsättningar.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelA Mediated Window to the Stockholm Art and Industry Fair of 1897 - Remote presence and public interaction as a means of exploring and evoking interest in cultural heritage sites
Ingår iProceedings from the fourth international Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology.
FörfattareCharlie Gullström, Katherine Hauptman, Leif Handberg, Fredrik Svanberg
Utgivningsår2011
Utgivare/förlagKTH
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-40630
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet som genomfördes med FoU-finansiering år 2009-2011 inom temat Moderna kulturarv.
TitelPresence Design - mediated spaces extending architecture
Ingår iTRITA-ARK. Akademisk avhandling ; 3
FörfattareCharlie Gullström
Utgivningsår2010
IDISBN: 978-91-7415-719-2
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-24448
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet som genomfördes med FoU-finansiering år 2009-2011 inom temat Moderna kulturarv.
TitelMediating Presence - Video Snapshots
FörfattareCharlie Gullström, Leif Handberg
Utgivningsår2012
Utgivare/förlagPerformance Space & Presence Lab KTH
Länkhttp://www.youtube.com/watch?v=6m2-Jk8qWmE&feature=plcp
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet som genomfördes med FoU-finansiering år 2009-2011 inom temat Moderna kulturarv.
TitelArtikel: Design Frictions
Ingår iAI & Society -The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. Vol 27. Nr 1. Sid 91-110
FörfattareCharlie Gullström
Utgivningsår2011
IDISSN: 1435-5655 (Online)
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-46169
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet som genomfördes med FoU-finansiering år 2009-2011 inom temat Moderna kulturarv.
TitelKulturmiljö på distans - En verktygslåda för mediering av närvaro, tillämpbar för museer och andra kulturmiljöinstitutioner
Ingår iTRITA-CSC-A ; TRITA-CSC-MT ;1
FörfattareCharlie Gullström, Leif Handberg
Utgivningsår2011
Utgivare/förlagKTH
IDISSN: 1653-5723
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-40633
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet som genomfördes med FoU-finansiering år 2009-2011 inom temat Moderna kulturarv.