FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelNorm, Nation och Kultur
Dnr3.2.2-3193-2010
MedelsförvaltareÖrebro läns museum
ProjektledareMikael Eivergård
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 150 000Särskilt villkor: Ettårigt projekt.
Kortfattat syfte
Projektets övergripande syfte är att stärka kulturarvets demokratiska potential. Norm, Nation och Kultur är ett förnyelse- och utvecklingsprojekt där arbetssättet syftar till att öka kunskap, förändra attityder och ändra beteenden inom kulturarv.
Sammanfattning
Norm, Nation och Kultur är ett förnyelse- och utvecklingsprojekt. Genom att sätta in kulturarv och kulturarvsbruk i ett samhällsperspektiv arbetar projektet för att öka kunskapen, förändra attityder och ändra beteenden inom fältet. Norm, Nation och Kultur ska leda till ökat samarbete mellan regioner och inom regioner och verka för att den professionella och ideella sektorn arbetar tillsammans. Projektets direkta målgrupp är professionella aktörer och verksamma inom den ideella kulturarvssektorn. Häri inbegrips anställda inom museer och kulturmiljö, verksamma inom arkiv- och slöjdområdena samt inom släktforskarföreningar, hembygdsrörelse, arbetslivsmuseer och andra verksamma inom området. Projektet ska producera ny kunskap, tillföra sektorn ny kunskap samt bidra till metodutveckling. Norm, Nation och Kultur ska sammanföra forskare och praktiker. I projektet ingår även ett forskningssymposium och en forskningskonferens. Ett tvärsektoriellt perspektiv är i fokus.