FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelBiologiskt kulturarv som vägledning i kulturmiljövård och naturvård
Dnr353-3149-2010
MedelsförvaltareSvergies lantbruksuniversitet
InstitutionCBM
ProjektledareTommy Lennartsson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 575 000
Kortfattat syfte
Utveckla -informationsmaterial för att identifiera, säkra och dokumentera hotat biologiskt kulturarv -metoder för att identifiera och säkra biologiskt kulturarv i olika miljöer -former för samverkan mellan kulturmiljö och naturvård
Sammanfattning
Under 2010 har CBM och RAÄ samarbetat för att utveckla metoder där biologiskt kulturarv (BK) används som vägledning till förvaltning av skyddade områden samt för urval av skogsskyddsobjekt. Där har identifierats delar angelägna att gå vidare med, närmare motiverade under Syfte: 1. Framställa faktablad för att uppmärksamma, identifiera och säkra olika typer av BK 2. BK i utmarker har visat sig vara mycket rikt och tidigare ouppmärksammat. Ytterligare områden i Uppland, Dalarna och Gotland analyseras för att visa det historiska nyttjandets betydelse för BK 3. Bevarande och skötsel av natur- och kulturmiljövärden. BK och utvärderas med fokus på slåtter, artbevarande och arter som historiebärare, samt betydelsen av hägnadernas placering för historiska hävdregimer Olika kunskapskällor analyseras samlat och tvärdisciplinärt för att förstå det biologiska kulturarvet. Kunskapen appliceras därefter på praktisk kulturmiljövård och naturvård, ex. i form av skötselmetoder och faktablad.