FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelDominikanerorden och konvent i Visby och provinsen Dacia
Dnr353-3168-2010
MedelsförvaltareGotlands Museum
InstitutionKulturmiljö
ProjektledareUlrika Mebus
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 75 000
Kortfattat syfte
Att genom symposium och arkeologisk undersökning fördjupa kunskapen om dominikanerordens verksamhet i Visby och i kyrkoprovinsen Dacia under medeltiden. Fallstudie blir S:t Nicolai i Visby.