FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelRunbibliografi
Dnr3.2.2-3504-2011
MedelsförvaltareStockholms universitet
InstitutionInstitutionen för nordiska språk
ProjektledareInger Larsson
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaInformationsprocesser, iscensättning och digitalisering
Webbplatshttp://fornsvenskbibliografi.ra.se
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 690 000
Kortfattat syfte
Projektet Svensk runbibliografi skapar en webbaserad specialbibliografi över all forskning om svenska runinskrifter. Den kompletterar Sveriges runinskrifter och Nordisk runtextdatabas och blir en oundgänglig tillgång för forskning och kulturarbete.
Sammanfattning
Projektet Svensk runbibliografi skapar en specialbibliografi på Internet över all forskning med anknytning till svenska runinskrifter. Den förtecknar källmaterial i form av utgåvor av svenska runinskrifter och forskning om dessa texter och artefakter och informationen sammankopplas genom den enskilda runinskriftens beteckning. Behovet av en specialbibliografi är stort och angår såväl forskare som kulturmiljövårdare och den intresserade allmänheten. Runbibliografin kompletterar RAÄ:s projekt Digitala Sveriges runinskrifter och blir en oundgänglig del av en planerad forskningsplattform samt ett kraftfullt stöd för såväl svensk som internationell forskning och kulturarvsarbete.