FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelHandlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland
Dnr3.2.2-3499-2011
MedelsförvaltareLänsstyrelsen i Uppsala
InstitutionKulturmiljöenheten
ProjektledareAgneta Åkerlund
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaKunskap som ger mervärde åt kulturarvet
Webbplatshttp://www.arkeologisktprogramuppsala.se/Sv/Pages/default.aspx
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 995 757
20131 314 153
Kortfattat syfte
Sammanfatta aktuellt kunskapsläge som ska fungera som underlag för länsstyrelsens beställningar av uppdragsarkeologi och som gemensam referensplattform för undersökarna. Projektet avses möjliggöra kompetensutveckling för länsstyrelsens handläggare.
Sammanfattning
Projektet ska formulera en syntes av de senaste årtiondenas arkeologiska undersökningar i Uppland. En samlad beskrivning av kunskapsläget behövs som underlag för länsstyrelsens beställningar av enskilda arkeologiska undersökningar, så att frågeställningar kan formuleras för att söka kompletterande kunskap. Det behövs som gemensam utgångspunkt för undersökarnas tolkning av ny information om fornlämningar eller samhälle. Tydliga värderingar av nya resultat i förhållande till tidigare kunskap ger en bild av framåtskridande när det gäller arkeologisk kunskapsproduktion. Projektet ska utvärdera hur uppdragsarkeologi påverkar historieskrivningen och hur olika målgrupper får del av resultat.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelUppdragsarkeologins målgrupper – en utvärdering av publik arkeologisk verksamhet och av hur de arkeologiska resultaten tas om hand i samhällsplaneringen och i skolan
Ingår iLänsstyrelsens meddelandeserie 2013:04 Kulturmiljöenheten
FörfattareLänsstyrelsen Uppsala län
Utgivningsår2013
IDISSN 1400-4712
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län, vilket finansierades med Riksantikvarieämbetes FoU anslag 2012-2013 i temat Kulturarvets betydelse.
TitelStenålder i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2013
Ingår iLänsstyrelsens meddelandeserie 2014:05 Kulturmiljöenheten
FörfattareLänsstyrelsen Uppsala län
Utgivningsår2014
IDISSN 1400-4712
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län, vilket finansierades med Riksantikvarieämbetes FoU anslag 2012-2013 i temat Kulturarvets betydelse.
TitelBrons- och järnålder i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt
Ingår iLänsstyrelsens meddelandeserie 2014:06 Kulturmiljöenheten
FörfattareLänsstyrelsen Uppsala län
Utgivningsår2014
IDISSN 1400-4712
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län, vilket finansierades med Riksantikvarieämbetes FoU anslag 2012-2013 i temat Kulturarvets betydelse.
TitelMedeltid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2013
Ingår iLänsstyrelsens meddelandeserie 2014:07 Kulturmiljöenheten
FörfattareLänsstyrelsen Uppsala län
Utgivningsår2014
IDISSN 1400-4712
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län, vilket finansierades med Riksantikvarieämbetes FoU anslag 2012-2013 i temat Kulturarvets betydelse.
TitelUppdrag historieskrivning – en analys av arkeologiska resultats påverkan på historieskrivningen
Ingår iLänsstyrelsens meddelandeserie 2014:08 Kulturmiljöenheten
FörfattareLänsstyrelsen Uppsala län
Utgivningsår2014
IDISSN 1400-4712
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län, vilket finansierades med Riksantikvarieämbetes FoU anslag 2012-2013 i temat Kulturarvets betydelse.
TitelTidigmodern och modern tid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014
Ingår iLänsstyrelsens meddelandeserie 2014:11 Kulturmiljöenheten
FörfattareLänsstyrelsen Uppsala län
Utgivningsår2014
IDISSN 1400-4712
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län, vilket finansierades med Riksantikvarieämbetes FoU anslag 2012-2013 i temat Kulturarvets betydelse.
TitelHandlingsprogram för uppdragsarkeologi – syfte och inriktning för arkeologi i Uppsala län
Ingår iLänsstyrelsens meddelandeserie 2014:12 Kulturmiljöenheten
FörfattareLänsstyrelsen Uppsala län
Utgivningsår2014
IDISSN 1400-4712
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län, vilket finansierades med Riksantikvarieämbetes FoU anslag 2012-2013 i temat Kulturarvets betydelse.