FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelLandskapet som industriminne
Dnr3.2.2-3441-2011
MedelsförvaltareLunds universitet
InstitutionArkitektur och byggd miljö
ProjektledareJenny Hällström
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaFrån inventering till landskapsanalys
Webbplatshttp://landskapetsomindustriminne.weebly.com/
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 721 983
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att undersöka om jordbruksindustrins landskap kan göras synliga och förståeliga genom praktisk tillämpning av några av den Europeiska landskapskonventionens begrepp och därmed vidga kunskapsbasen för en modern industriminnesvård.
Sammanfattning
Jordbruksindustrins landskap med specialiserade byggnader, omgivna av såväl representativa parker som storskaliga trädgårds- och fältodlingar utgör en typisk landskapskaraktär i de bördigaste områdena i framförallt södra Sverige. I förhållande till annan industri kännetecknas den av lågteknologi, hög grad av kvinnlig arbetskraft och en produktion som är både känslig och föränderlig. Projektets syfte är att undersöka om dessa landskap, osynliga ur ett traditionellt industriminnesperspektiv, kan göras synliga och förståeliga genom en praktisk tillämpning av några av den Europeiska landskapskonventionens begrepp och därmed vidga kunskapsbasen för ett modernt kulturarv.