FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelSeminarium "Att störa homogenitet"
Dnr3.2.2-3458-2011
MedelsförvaltareLänsstyrelsen Västernorrland
ProjektledareAnna Molin
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaJämställdhet, solidaritet och internationellt utbyte
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 50 000
Kortfattat syfte
Syftet är att öka kunskapen om inkluderings- och exkluderingsprocesser hos aktörer inom kulturarvssektorn och fördjupa en diskussion om utgångspunkter och arbetssätt med en bred representation från kulturarvssektorn och angränsande politikområden.