FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelTid för studier av tid – naturlig och simulerad åldring av kulturarvsobjekt
Dnr3.2.2-3473-2011
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareJudith Bannerman
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 400 000
Kortfattat syfte
Förstudien ska utreda förutsättningarna för ”forskning kring naturliga och simulerade åldringsprocesser” avseende tekniska och teoretiska förutsättningar, samarbetsparter och finansiering för att en forskningsmiljö långsiktigt ska etableras.
Sammanfattning
Centrala frågeställningar inför tolkning, användning och förvaltning av kulturarvsobjekt är hur tidigare skeenden påverkat materialens styrka och utseende samt vilka konsekvenser dagens insatser för bevarande kommer att ge. Sverige behöver därför ett laboratorium som specialiserar sig på att simulera och visualisera vad som händer när kulturarvet åldras. Ljus, fukt, temperatur och tid påverkar alla material. Hur och varför påverkan sker kan ofta förklaras genom avancerade naturvetenskapliga undersökningar i kombination med kompetens att utvärdera analyserna. Metoder, för att beskriva tidigare och framtida påverkan av åldring efterfrågas av dem som har ansvar för kulturarv.