FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelGamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum (publikt arbete)
Dnr3.2.2-3891-2009
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi & antik historia
ProjektledareJohn Ljungkvist
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 580 764
2011 578 644
2012 577 062
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att utveckla metoder att med GIS-applikationer omvandla resultat från exploateringsarkeologi och forsknings till populärvetenskap. Utgångspunkten är ett pågående forskningsprojekt i Gamla Uppsala.
Sammanfattning
Bland aktörer i Gamla Uppsala finns sedan länge en önskan om ett utökat samarbete mellan forskning, antikvariska myndigheter och publik verksamhet. Viss samverkan har existerat, men det har saknats projekt där flera aktörer agerar utifrån gemensamma och långsiktiga mål. Utgångspunkten är projektet: Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum. Genom sammanställningar av äldre undersökningar, karteringsarbeten och riktade utgrävningar, syftar detta projekt till att skapa en bättre översikt av områdets och utreda betydande "händelser" i platsens historia. I samband med grundforskningsdelen avser vi utveckla metoder för att omvandla den stora volymen av arkeologisk och historisk data till information där platsens mångfald presenteras på ett lättillgängligt vis. Vi avser vi använda främst digital teknik för att skapa en interaktiv databas och visualiseringar av landskapsutvecklingen i 3D-form, som förmedlas via Gamla Uppsala museum.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum - en digital framställning och förmedling av gammal och ny forskning
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Sid 143-148
FörfattareJohn Ljungkvist, Daniel Löwenborg
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
Länkhttp://www.arkeologi.uu.se/WebGIS
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum (publikt arbete) som genomfördes med FoU-finansiering år 2010-2012 inom temat Plats och tradition.