FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelVibrationers påverkan på arkitekturbunden konst
Dnr3.2.2-4216-2011
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareLaila Kitzler Åhfeldt
Programperiod2012-2016
FoU temaStyrmedel
UndertemaUtveckling av underlag
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 400 000
Kortfattat syfte
Syftet är att ta fram gränsvärden för tillåten vibrationspåverkan på arkitekturbunden konst. Resultaten ska ligga till grund för revidering av gränsvärden, ett styrmedel inom projektering och anläggningsarbeten för infrastruktur.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelVibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader
FörfattareAnna Henningsson och William Wei
Utgivningsår2016
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-785-8 (PDF) ISBN: 978-91-7209-784-1 (Tryck)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10452
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2010 och 2012. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.