FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelHantverkarens dokumentationsmetoder
Dnr3.2.2-3485-2011
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareGunnar Almevik
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarvet
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 500 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att utarbeta ett praktiskt kunskapsstöd till hantverkaren för sina dokumentationsuppgifter inom byggnadsvården. I förstudien inventeras erfarenheter, samt krav och önskemål från utförare, beställare, myndigheter och utbildare.
Sammanfattning
Projektet "Hantverkarens dokumentationsmetoder" syftar till att utarbeta ett praktiskt kunskapsstöd för hantverkarens dokumentationsuppgifter inom byggnadsvården. I förstudien inventeras erfarenheter och goda exempel nationellt och internationellt, samt krav och önskemål från utförare, beställare, myndigheter, utbildare och forskare på hantverkarens dokumentation före, under och efter arbetet. Dokumentationen ska svara mot behov för en långsiktig förvaltning av det byggda kulturarvet. Målet är en handledningen i olika dokumentationsprocedurer med goda exempel från verkliga projekt. Fokus läggs på dokumentation med digitala redskap och interaktiva medier.