FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelFörstudie: Hållbar förvaltning av kulturarv
Dnr3.2.2-3438-2011
MedelsförvaltareHögskolan på Gotland
InstitutionKultur, energi och miljö
ProjektledareTor Broström
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 500 000
Kortfattat syfte
Förstudien ska bidra till utvecklingen av en forskningsmiljö inom området Hållbar förvaltning av kulturarv. Den omfattar en kunskapsöversikt, ett seminarium och en konferens, teoriutveckling samt en fallstudie på världsarven Visby och Mantua.
Sammanfattning
Kulturvården har inte förhållit sig aktivt till idéer om hållbar utveckling och effektiv resurshushållning samtidigt som de resurser som används måste prioriteras för insatser som uppfyller sociala, ekonomiska och miljömässiga krav på långsiktig hållbarhet. Högskolan på Gotland satsar på en forskningsplattform inom området ”Hållbar förvaltning av kulturarv”. Den ska bidra med kunskap för ett långsiktigt bevarande av vårt materiella kulturarv; föremål, byggnader och landskap. Forskningen behandlar dels hot och risker som kulturarvet står inför, dels hur man omsätter den kunskapen i strategier, policies och handling.