FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelFoga samman plast - vad händer på lång sikt?
Dnr3.2.2-3471-2011
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareJudith Bannerman
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 397 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att öka kunskapen om vad som händer på lång sikt med museala plastmaterial vid ihopfogning. Målet är att hitta lösningar på konserveringsproblem som identifierats utifrån tidigare studier och i dialog med brukare.
Sammanfattning
Plastmaterial är en del av vårt moderna kulturarv som i våra museer finns representerade i många olika former. Dessa material uppvisar skador så som brott och sprickor och vid vård av våra kulturarvssamlingar finns tillfällen då dessa föremål behöver sammanfogas. Bevarandemässigt ställs man inför frågan vilket limämne ska väljas med tanke på stabilitet, åverkan på föremålet och hur limfogen kommer att åldras. Under 2012 ska Riksantikvarieämbetet tillsammans med Swerea KIMAB och KTH undersöka dessa aspekter för museala plastmaterial. Resultaten kommer att leda till bättre förutsättningar för att kunna välja korrekt metod och material för bevarande av plastföremål i våra kulturarvssamlingar.