FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelNaturen för mig
Dnr3.2.2-3480-2011
MedelsförvaltareInstitutet för språk och folkminnen
InstitutionDialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
ProjektledareAnnika Nordström
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaKulturarvets existentiella värde
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 171 000
2013 173 000
Kortfattat syfte
Projektet knyter an till Unescos konvention om det immateriella kulturarvet, där "sedvänjor rörande naturen" är inkluderade. Det övergripande syftet är att undersöka naturens roll i samtida vardagskultur med jämförande historiska perspektiv.
Sammanfattning
I "Naturen för mig" samarbetar flera kulturarvsinstitutioner för att med etnologiska perspektiv och metoder undersöka naturens roll i samtida vardagskultur. Projektet knyter an till ett utpekat område inom Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Det behandlar ett viktigt och ofta ouppmärksammat immateriellt kulturarv och ställer frågor om människors vardagliga förhållningssätt till naturen ut i vår egen tid. Ansökan avser ett fördjupat samarbete med fil dr Katarina Saltzman vid Göteborgs universitet, för att utveckla projektet tematiskt och teoretiskt. Resultaten publiceras 2013 i en antologi som vänder sig till såväl specialister som en bredare allmänhet.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelNaturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv
RedaktörLina Midholm, Katarina Saltzman
Utgivningsår2014
Utgivare/förlagInstitutet för språk och folkminnen
IDISBN: 978-91-86959-14-2
Länkhttp://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b8514835190952181a/1412164353089/Naturen+f%C3%B6r+
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Naturen för mig som genomfördes vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg 2012-2013 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Kulturarvets betydelse.