FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelRörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimension
Dnr3.2.2-3449-2011
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareIngrid Martins Holmberg
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaKulturarv för framtiden
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 736 092
2013 600 718
2014 628 134
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att undersöka hur det romska kulturarvets landskapsdimension kan hanteras inom kulturmiljövården. Undersökningen belyser inkludering/utanförskap, och vill bidra till nya berättelser och ökad variation i kulturarvsförståelsen.
Sammanfattning
Romernas historia i Sverige har lämnat mer eller mindre tydliga avtryck och minnen i landskapet, men dessa beaktas sällan i kulturarvssammanhang. Utredningen "Romers rätt – en strategi för romer i Sverige" (SOU 2010:55) efterfrågar ökad uppmärksamhet på romskt kulturarv. Vi vill undersöka: Vad kan ett landskapsbaserat romskt kulturarv vara? Vad säger internationell forskning, vad säger romer själva? Hur, av vem och på vilka grunder har, eller har inte, det romska kulturarvets landskapsdimension förståtts, hanterats och beaktats inom offentlig kulturmiljövård? Vilka möjligheter och hinder finns att uppmärksamma detta kulturarv?
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelVägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl
RedaktörIngrid Martins Holmberg
Utgivningsår2014
Utgivare/förlagMakadam förlag
IDISBN: 978-91-7061-165-0
Länkhttp://hdl.handle.net/2077/38342
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimension som genomfördes vid Göteborgs universitet 2012-2014 inom temat Förutsättningar för kulturarvsarbetet och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.