FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelSeminarium: Människor i Medeltida miljöer
Dnr3.2.2-2057-2012
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionArkeologiska uppdragsverksamheten UV Mitt
ProjektledareAnnika Nordström
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaKunskap som ger mervärde åt kulturarvet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 25 000
Sammanfattning
Under två dagar i december 2012 har vi bjudit in forskare från Sverige, Norge, Finland och Baltikum till ett seminarium i syfte att sammanföra forskare som utifrån olika perspektiv, platser och material kan fördjupa temat urbanism, urbanitet och urbanisering ur ett medeltida långtidsperspektiv (yngre järnålder - tidig modern tid).