FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelFörstudie: Metodutveckling för kartläggning av information och användargrupper i
Dnr3.2.2-3585-2012
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionArkiv och biliotek
ProjektledareMikael Jakobsson
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaInformationsprocesser, iscensättning och digitalisering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 100 000
Kortfattat syfte
Förstudien syftar till utveckling av metodik och arbetssätt för kartläggning av information, samt kartläggning av användargruppers behov, i relation till aktuella myndighetsuppdrag.