FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelFörstudie för dokumentationsprojekt om ombyggnaden av Nationalmuseum
Dnr3.2.2-2008-2012
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareBritt-Inger Andersson
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarvet
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 62 500
Sammanfattning
"Nationalmuseum står inför en omfattande ombyggnad. Museibyggnaden har under lång tid varit i behov av renovering och i februari 2012 beslöt regeringen att Statens fastighetsverk får i uppdrag att påbörja projekteringen. Enligt nuvarande plan ska museibyggnaden vara renoverad och klar för nyöppnande hösten 2016. I samband med renoveringen kommer samlingarna att evakueras. Ombyggnaden av Nationalmuseum är av stort intresse för hela museisverige och vi tror att det skulle vara av stort värde om man dokumenterade processen på ett sätt som gör att andra museer kan ta del av erfarenheterna man gör. Dokumentationsprojektet kan avgränsas till samlingsförvaltningsaspekterna av renoveringen. I dessa ingår evakuering och tillfällig magasinering av samlingarna och allt som hör till detta arbete såsom inventering och registrering, logistik, transporter, säkerhet, klimat etc."