FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelWorld Urban Forum
Dnr3.2.2-2090-2012
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionSamhällsavdelningen
ProjektledareBirgitta Johansen
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaLandskap och hållbara städer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 100 000
Sammanfattning
World Urban Forum är FN-programmet UN-Habitats internationella mötesplats om hållbar stadsutveckling som hålls vartannat år. Här träffas stadsutvecklingaktörer från olika länder och organisationer för att diskutera, lära sig och utbyta erfarenheter om den ökade urbaniseringen och dess påverkan på samhällen, städer, ekonomi och politik. Riksantikvarieämbetet planerar att delta genom Riksantikvariens medverkan i dialog 1 The shapes of Cities: Urban planning Insititutions and Regulations, including the improvement of qualitey of life, Aktiviteter/utställning i den svenska montern, genomförande av networking event med titeln Future Memory - choices and consequences. Forskarperspektiv kommer att läggas på exempel och frågeställningar.