FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelGamla kyrkor-nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i ett förändrat samhälle
Dnr3.2.2-2069-2012
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareOla Wetterberg
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaKulturarv för framtiden
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 314 000
Sammanfattning
Förstudie: Forskningsuppbyggnad: "Prof. Ola Wetterberg (projektansvarig) lämnade i samband med 2011 års utlysning av FoU–medel vid RAÄ in ansökan Gamla kyrkor – nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i förändrat samhälle. Det föreslagna ettåriga projektet innefattade fem pilotstudier, som syftade till att belysa frågeställningar kring former för bevarande, bruk och utveckling av det kyrkliga kulturarvet. Ansökan bordlades och projektansvarig med medarbetare har efter samtal med RAÄ blivit ombedd att inkomma med ett reviderat förslag och en väsentligt minskad budget. RAÄ har framfört att man vill se en vidgad bakgrundsbeskrivning till forskningsprojektet samt en tydligare redovisning för etableringen av samverkan med andra aktörer. Med de budgetramar som anvisats för en förnyad ansökan till RAÄ och för att kunna möta framförda önskemål har tonvikten därför lagts vid uppbyggnad av ett fördjupat forskningsprogram samt vid nätverksetablering inom samhälls- och forskningsinstitutioner."
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelAlla dessa kyrkor. Kulturarv, religion och politik
RedaktörMagdalena Hillström, Eva Löfgren och Ola Wetterberg
Utgivningsår2017
Utgivare/förlagInstitutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
IDISBN: 978-91-88101-06-8 (tryck) ISBN: 978-91-88101-07-5 (pdf) ISSN: 1101-3303
Länkhttps://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57377
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Gamla kyrkor-nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i ett förändrat samhälle som genomfördes vid Göteborgs universitet 2012 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet och publikationen finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.