FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelStyrmedel för tillsyn och vård av offentlig byggnadsanknuten konst
Dnr3.2.2-3456-2011
MedelsförvaltareStatens konstråd
InstitutionTillsynsverksamheten
ProjektledareHenrik Orrje
Programperiod2012-2016
FoU temaStyrmedel
UndertemaUtveckling av regelverken
Webbplatshttp://www.statenskonstrad.se/vard-av-konst
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 936 000Särskilt villkor: Tvåårigt projekt
2013 996 000
Kortfattat syfte
Syftet är att göra en rikstäckande sammanställning av offentlig byggnadsanknuten konst i Sverige och utveckla förslag på nya styrmedel för myndigheters och förvaltningars tillsyn och privata/offentliga fastighetsägares förvaltning av offentlig konst.
Sammanfattning
Offentliga byggnadsanknutna konstverk från 1900-talet utgör ett omistligt kulturarv på samma vis som äldre konstnärliga verk och historiska byggnader. Trots det saknas effektiva styrmedel för tillsyn och förvaltning samt en rikstäckande sammanställning över vilka offentliga konstverk som är bevarandevärda. Genom en nationell analys av offentlig byggnadsanknuten konst i Sverige ska projektet undersöka vilka offentliga konstverk som bör värderas som kulturarv. I samverkan med myndigheter och förvaltningar ska förslag på styrmedel och stödsystem utarbetas för att förbättra möjligheterna för fastighetsägare att bevara den offentliga byggnadsanknutna konsten för framtida generationer.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelOffentlig konst - Ett kulturarv: tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst
FörfattareKarin Hermerén. Medförfattare: Henrik Orrje
Utgivningsår2014
Utgivare/förlagStatens konstråd
IDISBN: 978-91-980945-2-7
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Styrmedel för tillsyn och vård av offentlig byggnadsanknuten konst som genomfördes vid Statens konstråd 2012-2013 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Styrmedel.