FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelStudie av förändringar i bebyggelsemiljön under 40 år
Dnr3.2.2-3448-2012
MedelsförvaltareVästarvet
InstitutionKulturmiljö
ProjektledareBosse Lagerqvist
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaVärdering och urval
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 400 000
2014 199 564
Kortfattat syfte
Syftet med studien är att studera förändringar av bebyggelsen under perioden 1970-2012. Detta skall göras med hjälp av det fotografiska materialet i byggnadsinventeringar från ca 1970.
Sammanfattning
Syftet med studien är att studera förändringar av bebyggelsen under perioden 1970-2012. Det skall göras med hjälp av byggnadsinventeringar från ca 1970. Att utnyttja våra äldsta byggnadsinventeringar ger oss en möjlighet att följa upp vad som hänt i miljön under närmare ett halvt sekel. En studie hjälper oss att bli varse långsamma förändringsprocesser. Att kunna visa fram dessa ger sprängkraft och sätter fokus på hur kulturmiljön egentligen mår. Materialet ger oss också möjlighet att sätta siffror på förändringen. Att kunna mäta ger en fördjupad insikt om kulturmiljöns tillstånd som också kan sättas i relation till strävan mot hållbar samhällsutveckling och bidra till bevarandediskussionen.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelFyrtio år senare – Om bebyggelsens förändring och kulturhistorisk byggnadsinventering och värdering i backspegeln
FörfattareCarina Carlsson och Linda Grey
Utgivningsår2015
Utgivare/förlagVästarvet
BeskrivningRapporten är en sammanfattning av FoU-projektet Studier av förändringar i bebyggelsemiljön under 40 år som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013 och 2014 inom tema Kulturarvets betydelse. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Västarvet i samarbete med Göteborgs universitet.