FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelUtbyte kulturmiljöarbetets teori o praktik under pågående infrastrukturplanering
Dnr3.2.2-3461-2012
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareOla Wetterberg
Programperiod2012-2016
FoU temaStyrmedel
UndertemaUtveckling av underlag
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 35 000
Kortfattat syfte
Utröna kulturmiljöns möjligheter i ny planeringsprocess. Utforska potential i utbyte mellan teori och praktik under pågående planeringsprocess. Parallellprojekt till åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan, Trafikverket och Västra Götalands regionen.
Sammanfattning
Utforska utbytet mellan kulturmiljöarbetets teori och praktik under en tidig-planeringsprocess inom infrastruktur; åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan. Processen är ny, ska ge underlag för politiska beslut. Flera samhällsplaneringsparter involverade. Fokus: regional turism & arbetspendling, ökad kollektivtrafik, landskapets karaktär & järnvägsnätets eget kulturarv. Forskningsarbetets centra är: Hur kan kulturmiljöarbete bedrivas för att tillvarata och stärka kulturmiljöer och bidra till hållbara lösningar ur brett kulturmiljöperspektiv i åtgärdsvalsstudier? Hur kan samarbete mellan teori och praktik bedrivas/optimeras för att gagna pågående process?