FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelUtvidgad sökfunktionalitet i K-samsök
Dnr3.2.2-3419-2012
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för svenska språket Språkbanken
ProjektledareKenneth Wilhelmsson
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaInformationsprocesser, iscensättning och digitalisering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 301 388
2014 150 689
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att undersöka och skapa användarvänlig och mer detaljerad sökfunktionalitet till K-samsök. Detta sker med tekniker för informationsarv mellan objekt och informationsassociation i ett sökgränssnitt.
Sammanfattning
K-samsök samordnar idag en stor del av svensk kulturarvsinformation från en rad olika muséer och institutioner. Projektet har lyckats stöpa om information och göra den sökbar bl.a. genom att ommappa beskrivande attribut med en gemensam terminologi. Syftet med det aktuella projektet är att med logiska härledningar och associationer mellan objekt i databasen utvidga resultatet av sökningar. Ansatsen här inbegriper att låta det bli möjligt för objekt i samlingar att ärva associerad information från den samling de ingår i. Detta syftar till ett bättre helhetsgrepp rörande de tillgängliga objekten från ett användarperspektiv.