FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelMed historien som kompass
Dnr3.2.2-3462-2012
MedelsförvaltareLunds universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvetenskaper
ProjektledareBjörn Magnusson Staaf
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaKulturarvets existentiella värde
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 310 000
2014 360 000
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att undersöka vilka attityder medborgare i Sverige har till frågor om historia och kulturarv, vilka betydelser de ser i fältet, vilka val som görs samt hur dessa inställningar relaterar till olika arenor för historiekommunikation.
Sammanfattning
Hur skapar sig människor i Sverige sina bilder av historien? Hur kopplas förståelse av historia till tankar om samtid och kanske även framtid? Dessa väldigt vida frågor är utgångspunkter i forskningsprojektet ”Med historien som kompass”. Syftet med projektet är att försöka finna eventuella strukturer och ramar för hur uppfattningar om historien formas idag. Detta skall göras genom att undersöka vilka attityder människor har till frågor om historia och kulturarv, vilka betydelser de ser i detta fält, vilka val som görs samt hur dessa inställningar relaterar till olika arenor för historiekommunikation. Undersökningen omfattar bland annat digitala kommunikationsstrukturer och djupintervjuer.